Vẫn đợi đơn hàng ae đặt 100 đĩa PS.

Vẫn đợi đơn hàng ae đặt 100 đĩa PS. :v
Ps2 chơi được Ps1, chơi được cả 4 nút, 6 nút, đĩa mềm.

Call: 0964.91.51.91