Có cụ nào còn nhớ; cái thằng dẫn mình …

Có cụ nào còn nhớ; cái thằng dẫn mình đi chơi 4 nút là thằng nào k :)))
#Tag vào nhé