Máy Nintendo DS Lite

Phiên bản đầu của hệ máy cầm tay Nintendo, là NDS Lite bạn có thể chơi full game của hệ này, chơi 4 nút, đĩa mềm các trò pokemon, mario là không thể thiếu

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.