Đĩa Game Xbox 360

Đĩa gốc của Xbox360 chỉ có giá trị sưu tầm, bạn vẫn có thể cho đĩa vào máy và chơi, nhưng hiện tại Shop đã hack được jTag cho máy Xbox360 rồi, bạn có thể chơi Full Game

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.