Máy PS VITA 2000

PSvita 2000 vẫn còn khá cao so với thị trường, máy đẹp hơn 1000, màn hình sáng hơn, có rất nhiều màu nổi bật, bạn tham khảo phía dưới nhé

Hiển thị 4 sản phẩm