Máy PS VITA 1000

PSvita đời 1000 là máy đời đầu, tuy nhiên máy được hack khá hoàn hảo, gần như 100% có thể chơi được các game tải từ Store về 1 cách dễ dàng

Danh sách sản phẩm