Còn ông nào nhớ nick yahoo k?

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1375727435866615/”]

Còn ông nào nhớ nick yahoo k? 😀
Comment nào!
P/s: Yahoo messenger đã ngủ thật rồi!
Ký ức một thời lại ùa về.