Ngày bé chỉ ước, có 1 bộ PS1 để chơi …

Ngày bé chỉ ước, có 1 bộ PS1 để chơi Đấu Trường Thú
hoặc 2 anh em chơi tam quốc chí, rambo lùn

Giờ này còn bạn nào trong hội chưa có nhỉ ??