Có mùi sò cháy quanh đây các ông ạ

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1368105673295458/”]

Có mùi sò cháy quanh đây các ông ạ :v