Hôm qua cụ nào đặt mua PS3 SET 60 game …

Hôm qua cụ nào đặt mua PS3 SET 60 game bên mình ấy nhỉ ?? trôi Inbox rồi, Call lại ngay 0964 915191 nhé

Được tặng thêm mấy game PS2 nữa tích hợp cùng luôn này 😀