Ốp pin cho PSP

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1373902512715774/”]

Ốp pin cho PSP ! Giúp máy chơi liên tục 4,5 tiếng
Ai có PSP cũng nên dùng