⚠️ PS3 SẮP TỚI CHƠI ĐƯỢC CẢ PS1, 4 …

⚠️ PS3 SẮP TỚI CHƠI ĐƯỢC CẢ PS1, 4 NÚT, 6 NÚT, ĐĨA MỀM, GAMEBOY, PSP, PS2, PS1 nhé anh em ‼️

Bao phê đến từng hệ máy ^_^. Mình sẽ có VIDEO REVIEW về chiếc PS3 có đầy đủ các hệ games trên trong vài ngày nữa.

Call ngay: 0964 915191