Chơi điện tử 4 nút, 6 nút, điện tử …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1364780160294676/”]

Chơi điện tử 4 nút, 6 nút, điện tử đĩa mềm, gba…thậm chí cả PS1 trên máy tính của mình bằng bộ thiết bị USB RETRO Arch !
? Chia sẻ bài viết tặng ngay 1 cáp usb xịn dài 1,5m