Ps3 với full set 8 game 33 game và 60 game. …

Ps3 với full set 8 game 33 game và 60 game. Ship nội thành chỉ trong 1 bài REMIX.

Call: 0964.91.51.91