PS2 toàn các SET ổ cứng lên đường …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1374713139301378/”]

PS2 toàn các SET ổ cứng lên đường
Tấp nập quá
Cảm ơn anh em nhé