Mời anh em chiêm ngưỡng con PS3 Khủng …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1371315532974472/”]

Mời anh em chiêm ngưỡng con PS3 Khủng Nhất bên Shop
Có kết hợp 8in1 hệ game cổ….(chi tiết thì bí mật nhé, có ps2 luôn nha)

Nâng cấp cài đặt miễn phí cho anh em đã mua máy tại Shop