Gửi 1 lời xin lỗi đến người bạn …

Gửi 1 lời xin lỗi đến người bạn nhỏ năm xưa 😀