Game có trong chiếc thẻ nhớ nhỏ xinh, …

Game có trong chiếc thẻ nhớ nhỏ xinh, máy hack full chơi được cả hệ PS1.

Ai mà còn chờ nữa là hết thanh xuân luôn này 😀