Câu hỏi gây tranh cãi nhất hôm nay. Theo …

Câu hỏi gây tranh cãi nhất hôm nay. Theo bạn đáp án nào đúng ?