1 lô PSP 2k mới bay hết, hiện tại …

1 lô PSP 2k mới bay hết, hiện tại còn rất ít máy PSP 1k, 2k, 3k
Chất lượng và độ ngon, tuyệt đối, Full thẻ, có Ốp sạc hỗ trợ chơi trên 5 giờ. Cân hết game PSP, PS1, vài hệ game cổ

>> Đang có ưu đãi tặng thẻ game, tặng ốp lưng, tặng dây nối ra màn hình ! CỰC KỲ HẤP DẪN