? Tặng ngay băng 150 trò Không trùng …

? Tặng ngay băng 150 trò Không trùng lặp ! cho tất cả thành viên của hội 4 nút
? Khi mua máy điện tử 4 nút như hình, ngoài băng 150in1, bạn còn được tặng thêm 1 tay game (tổng 3 tay cầm)

Comment để lại thông tin SĐT + Địa chỉ, Chia sẻ bài viết này AD sẽ Free Ship luôn cho bạn