⚠️ Retro Mini Máy Chơi Game Cầm Tay

⚠️ Retro Mini Máy Chơi Game Cầm Tay: GBA, 4 Nút, 6 Nút, Đĩa Mềm ‼️

➡️ RETRO MINI: Máy choi game nhỏ, gọn, chơi nuột 4 hệ game cổ: GBA, 4 nút, 6 nút và đĩa mềm.

➡️ Khi mua máy bạn được:
✔️ 1 x máy Retro Mini
✔️ 1 x pin
✔️ 1 x dây sạc
✔️ 1 x thẻ nhớ 8GB
—————-
Call ngay: 0964 915191