Tranh thủ làm 1 bộ 4 nút trước khi hè …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1353141638125195/”]

Tranh thủ làm 1 bộ 4 nút trước khi hè về 😀 !!!

Điện tử 4 nút FC Compack II:
Tặng ngay và luôn
+ Băng 150 in 1
+ Thêm tay cầm ( Tổng 3 tay)
Chơi thả ga với những game cổ, shop xả kho 4
Call lẹ nha: 0964.91.51.91