Thêm tin vui

Thêm tin vui: Psp giờ đã có pin dự phòng, thời lượng chơi game lên đến 8 tiếng !!!

Lưu ý: Máy 2k mới lắp thêm được pin dự phòng nha
Call: 0964.91.51.91