TOP 50 GAMES ĐÌNH ĐÁM CỦA PS3 ‼️ …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1360520190720673/”]

TOP 50 GAMES ĐÌNH ĐÁM CỦA PS3 ‼️

AE có thể tham khảo, khi mua máy AD sẽ cho anh em đổi 3-5 games tùy theo ý thích nhé <3