Xót xa gửi em “vợ” Ps3

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1354068571365835/”]

Xót xa gửi em “vợ” Ps3 !!!

Set 8 game 33 game luôn sẵn lòng.
Dâng đến tận nhà, nóng bỏng tay.
Call: 0964.91.51.91