Tiếp 1 em PS3 nữa lên đường

Tiếp 1 em PS3 nữa lên đường <3 Khách nhà em đợt này toàn yêu cầu chơi PS2 trên PS3, nên thôi đành CHIỀU vậy Call ngay: 0964 915191 Còn vài em nữa thôi