Sáng chủ nhật đi làm muộn 1 tí, mà đã …

Sáng chủ nhật đi làm muộn 1 tí, mà đã có 3,4 bạn đứng chờ lấy máy PS3

May mà có sẵn 😀
Lần sau anh em cứ ở nhà, bên mình có Ship tận nhà nhé
Ai qua thì call: 0964 915191