PSP 2k còn duy nhất 1 em đẹp long lanh mong …

PSP 2k còn duy nhất 1 em đẹp long lanh mong manh dễ vỡ !

Full thẻ thêm 1 cục sạc dự phòng.
Call: 0964.91.51.91