PS3 Hack Full 500GB có sẵn 33 games trong máy

PS3 Hack Full 500GB có sẵn 33 games trong máy: One Piece, PES 18, Tam Quốc 8, GTA 5, God Of War 3, Rồng Đen, Batman, 007,…. còn rất nhiều games khác nữa.

Địa chỉ Shop: Số 4, Ngõ Tiến Bộ, Khâm Thiên, Hà Nội.