PS2 đang xếp hàng dài, chờ đóng hộp và …

PS2 đang xếp hàng dài, chờ đóng hộp và lên đường <3Anh em tha hồ chơi cả PS1, các game như God Of War, Pes18, GTA, có đủ cả nhé