PS1 6 đĩa tặng Full phụ kiện, tay cầm …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1358628484243177/”]

PS1 + 6 đĩa tặng + Full phụ kiện, tay cầm
Ship toàn quốc. Call: 0964 915191
Còn 3 bộ cuối