3 anh đẹp trai nhận PS3 set VIP và quà từ …

3 anh đẹp trai nhận PS3 set VIP và quà từ shop gửi đâu rồi ! 😀
Cho em xin cánh tay của các anh nào.

Còn 2 anh nữa là em dừng chương trình.
Inbox để nhận quà nha.